Foreningslivets rolle

Baggrund

Det frivillige foreningsliv er en helt central grundpille i det danske samfund. Ud over at danne ramme for langt de fleste danskeres fritidsliv, så bidrager foreningslivet også helt afgørende til demokratisk dannelse og sammenhængskraft på tværs af alder, kultur, arbejdsliv og hhv. politisk og religiøs overbevisning. Det er her vi mødes i forpligtende fællesskaber om de ting, vi brænder for. 

Det er en påstand i dette projekt, at det frivillige foreningsliv på mange måder er blevet en servicefunktion, hvor mange benytter sig af dets ydelser, men kun få bidrager aktivt. Det skyldes dels samfundsmæssige tendenser, men skyldes også en række interne tendenser, såsom;

Ambitionen

Med Trænerakademiet klæder vi de unge på til at påtage sig et ansvar i foreningslivet. Men det er også vigtigt for os at sikre, at det foreningsliv, de unge møder, er klædt på til at tage imod dem.

Det er således ambitionen med Trænerakademiet at gentænke rekruttering af trænere, ledere og instruktører således, at tænkning og praksis afspejler den viden, vi har omkring ungdomsliv og frivillighed i 2020'erne.


Foreningslivets rolle i projektet

Målet med Trænerakademiet er at få de unge til at få en interesse for, og påtage et større ansvar i det frivillige foreningsliv. Det kræver, at det frivillige foreningsliv også er indstillet på at tage imod og involvere de unge.

De unge, der deltager i Trænerakademiet kan enten allerede være foreningsaktive, typisk som trænere i en forening, og foreningens rolle er dermed at være understøttende i forhold til at sende de unge på Trænerakademiet. Men de unge kan også være nye i foreningslivet, og i disse tilfælde skal foreningen være klædt på til at tage imod de unge, når de byder sig til. 

Opgaver, som foreningerne skal være klædt på til at kunne tage på sig: 

Vært for praktikophold

Som en integreret del af Trænerakademiet skal de unge i praktik i en forening. Et praktikophold er en mulighed for at opleve hverdagen i en forening og få nogle praktiske perspektiver på den teoretiske introduktion, som eleverne har fået i undervisningen. 

For foreningen er det en mulighed for at rekruttere frivillige, men et praktikforløb stiller også krav til foreningens evne til at tage godt imod praktikanten, sikre at praktikanten bliver involveret i foreningens arbejde, og få praktikanten til at føle sig velkommen. 

Projektforløb

Som en del af Trænerakademiet skal de unge lave projektforløb, hvor de skal opnå erfaring med at føre en god ide ud i livet. Akademieleven er projektleder på sit projekt, og det vil være oplagt, at et projekt foregår i regi af en forening, som den unge er tilknyttet. Her skal foreningen være villig til at stille sig til rådighed for den unges projekt og støtte op, i det omfang, der er brug for det. 

Mentorordning

De unge, der deltager i Trænerakademiet bliver del af et fællesskab med andre unge om det at være frivillig i en forening. Den lokale akademileder følger dem, og sparrer med dem om deres udvikling og læringsmål. Når de unge er i foreningen er det vigtigt, at der på samme vis er nogle voksne, som tager en interesse i at følge de unge og sikre, at rammerne fungerer for det frivillige arbejde. Der skal gerne være en rød tråd mellem Trænerakademiet, og det frivillige arbejde i foreningen. 

Trænerakademiets bidrag til foreningerne

Onboarding

Trænerakademiet vil sammen med foreningerne sætte fokus på onboarding af de unge frivillige i foreningen. Det gør vi ved at tilbyde et crash course i hvad der kendetegner ungdomslivet og ungdomskulturen i 2020'erne. Med kurset tilbyder vi perspektiver på hvad man som forening kan gøre for at tiltrække de unge, involvere dem i foreningslivet og bevare deres interesse for de frivillige opgaver. 

Mentorprogram

Trænerakademiet vil sammen med foreningerne udvikle et mentorprogram, der beskriver de personlige kompetencer, som en mentor skal have i forhold til at sikre en god dialog med de unge frivillige om det at være frivillig, samt et katalog med de opgaver og tiltag, som en mentor kan tage på sig. Mentorens rolle er at følge de unge over tid, og være med til at motivere og bevare en interesse og tilknytning til foreningslivet.

Idrætsspecifikke uddannelsesaktiviteter

For de unge, der er aktive i en idrætsforening, er det oplagt at kæde Trænerakademiet sammen med idrætsspecifikke uddannelsesaktiviteter, der typisk er udviklet sammen med idrættens specialforbund. Sammen med Dansk Idræts Forbund kan Trænerakademiet sikre, at de uddannelsesaktiviteter, de unge deltager i, er kompetencegivende og noget, som de unge får papir på, at de har gennemført.