Om projektet

Ideen til dette projekt er opstået i regi af Center for Ungdomsstudier, hvor vi i mange år har arbejdet med foreninger og idrætsforbund om at generere viden om og udvikle praksis inden for det frivillige foreningsliv. 

Projektet er opstået i erkendelsen af, at der er behov for at se på rekrutteringen af unge ind i foreningslivet på en ny måde. En erkendelse, vi ser komme til udtryk ved, at:

Ambitionen er at introducere unge mennesker systematisk til foreningslivet og klæde dem på til at (for)blive foreningsaktive.

Filosofien er, at de eksisterende strukturer i skole- og foreningslivet danner den bedste ramme for denne systematiske introduktion. Derfor afspejler projektmodellen virkeligheden i de enkelte kommuner, der deltager. Håbet er at dette vil skabe en bæredygtig model, der vil fortsætte med at eksistere når projektperioden slutter.

Projektet er støtte økonomisk af Den A.P. Møllerske Støttefond og de seks kommuner, der indgår i projektet. 

Projektperioden løber fra 1. april 2023 til 30. juni 2026.

Øvrige samarbejdspartnere inkluderer: 

Danmarks Idrætsforbund (DIF)

DanskHåndbold

Gerlev Idrætshøjskole

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte national projektleder hos Center for Ungdomsstudier, Stephanie Hougaard, stephanie@cur.nu